B+R

W ramach rozwijania własnych innowacyjnych produktów INVENTMEDIA prowadzi prace badawczo-rozwojowe.

 Posiadamy własny dział badawczo-rozwojowy w którym pracuje międzynarodowy zespół badawczy pod przewodnictwem profesorów których specjalizacje korespondują z naszymi projektami, przede wszystkim w obszarach, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje zgodnie z klasyfikacją Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

Cześć prac B+R zlecamy zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednostkom naukowym z kategoriami naukowymi A i B oraz zagranicznym jednostką prowadzącym interdyscyplinarne badania aplikacji zorientowanych w dziedzinie mikroelektroniki wysokiej wydajności i komunikacyjnych.

Nasze prace B+R zorientowane są na:

  • badania rynku pod kątem przyszłych potrzeb konsumentów lub zbytu wyrobów,
  • badanie stanu obecnego i prognozowanie przyszłego rozwoju techniki w danej branży przemysłu,
  • badania uzupełniające, patentowe czy licencyjne,
  • budowa modeli i prototypów przyszłych produktów oraz ich badania,
  • opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej przyszłego produktu.