CSR

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA INVENTMEDIA

Prowadzimy odpowiedzialny biznes dbając o transparentność podejmowanych działań i przejrzystość w funkcjonowaniu firmy. Wprowadzamy zasady CSR we wszystkich wymiarach naszej działalności, nie działamy wybiórczo. Pozostajemy otwarci i słuchamy swojego otoczenia, wyciągamy wnioski i podejmujemy adekwatne działania. Nasze podejście zakłada dbanie nie tylko o dobre relacje firmy z jej klientami i udziałowcami, ale również z pracownikami, partnerami biznesowymi i społecznościami lokalnymi.
W przyjętej strategii założyliśmy, że prowadzenie odpowiedzialnego biznesu to również intensywne angażowanie się w aktywności spoza głównego obszaru działalności firmy.

Od początku naszej działalności szeroko angażujemy się w działalność społeczną, propagując zdrowy tryb życia poprzez sport. Organizujemy cyklicznie, już od 2004 roku, duże przedsięwzięcia sportowe, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Jedno z nich pod nazwą Euro Media Cup, to największy turniej piłkarski dla mediów w Europie Środkowo- Wschodniej, jest naszym projektem flagowym. Rok rocznie, przyjeżdżają do Łodzi dziennikarze sportowi z całej Europy by rywalizować ze sobą na łódzkich stadionach.
euromediacup.com

Drugie przedsięziecie to Łódź Biznes Open jest to wyjątkowe wydarzenie w Łodzi i regionie łódzkim, którego główną ideą jest promocja sportu oraz integracja środowiska biznesowego naszego regionu.
lbo.inventmedia.co

A kolejne to, Bieg ulicą Piotrkowską. Co roku wiosną spotykamy z mieszkańcami i przyjezdnymi amatorami sportu w centrum naszego miasta. Przyświeca nam reguła „w zdrowym ciele zdrowy duch”, dlatego namawiamy do aktywnego spędzania wolnego czasu i biegania razem z nami. Chcemy by ludzie zrozumieli, że ruch fizyczny trzeba traktować jak codzienną higienę o własne ciało ale też i umysł.

 

 

Naszym priorytetem w obszarze CSR jest budowanie zaufania do marki INVENTMEDIA oraz propagowanie wśród ludzi pasji do sportu, zdrowego trybu życia i przestrzegania zasad fair play. Przyjęcie długoterminowych celów pozwoliło nam na wpisanie CSR-u w filozofię prowadzenia biznesu.