Polityka jakości

Polityka Jakości INVENTMEDIA wynika z priorytetu jakim jest oferowanie produktów i usług na najwyższym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami klientów krajowych i międzynarodowych. Wszystkie procesy w ramach projektów są monitorowane pod względem efektywności, doskonalone oraz przystosowywane do ciągle zmieniających się wymagań klientów oraz warunków rynkowych i technologicznych.

Wysoka jakość produktów i usług wspierana jest również dbałością o bezpieczeństwo informacji i danych, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz środowisko naturalne.
Wdrożone zasady przyczyniają się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a klientami i partnerami biznesowymi. Umacniają nasz wizerunek w oczach wszystkich podmiotów zainteresowanych efektami działalności naszej firmy.
Potwierdzeniem prezentowanych przez nas działań będzie niebawem Certyfikat ISO 9001 System zarządzania jakością w organizacji.