Polityka prywatności

Naszą fundamentalną zasadą jest bezwzględne przestrzeganie zasad dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.
Szanujemy prawo każdej osoby i firmy do ochrony danych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu użytkownikowi witryn internetowych INVENTMEDIA bezpieczeństwo jego danych, a także podejmujemy działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w prywatność użytkowników.

Polityka prywatności i bezpieczeństwa INVENTMEDIA precyzuje i reguluje zagadnienia związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych użytkowników korzystających ze stron INVENTMEDIA. Przedmiotowa polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich stron internetowych obsługiwanych przez INVENTMEDIA. Jeżeli użytkownik naszej strony nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w przedmiotowej polityce, proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z stron internetowych INVENTMEDIA.

Zgoda udzielona przez użytkownika zgodnie z treścią niniejszego dokumentu stanowi zgodę udzieloną INVENTMEDIA.CO.
Administratorem gromadzonych danych jest spółka IVENTMEDIA.CO z siedzibą w Łodzi, ul. Kościuszki 103/105, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, pod numerem KRS 0000351956, NIP: 7252021241.

Informujemy, iż użytkownik może odwiedzać strony internetowe INVENTMEDIA w celu zapoznania się z informacjami na temat świadczonych przez nas usług bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Natomiast w przypadku kiedy użytkownik będzie chciał zapoznać się z naszą informacją handlową, uzyskać szczegółowe informacje, przesłać zapytania, czy też zamówić usługę korzystając z tzw. formularza kontaktowego, jego dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres email, będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu.
Dane udostępnione przez użytkownika w wyżej wskazany sposób, a także podane przez niego w związku z realizacją wydarzenia, eventu, konferencji, etc. będą wykorzystywane przez INVENTMEDIA także w celach marketingowych i PR.

Wskazując swoje dane osobowe użytkownik udziela tym samym zgody na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nim lub wskazaną przez niego osobą trzecią.

INVENTMEDIA ma również prawo udostępniać dane osobowe swoim partnerom handlowym i współpracownikom celem prawidłowej realizacji usługi, zamówienia. Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko w celu realizacji usług w imieniu INVENTMEDIA oraz traktować dane osobowe użytkownika jako ściśle poufne.

W związku z faktem, iż INVENTMEDIA prowadzi nabór nowych pracowników oraz stażystów poprzez swoje strony internetowe - przesłane za ich pośrednictwem dane osobowe (w tym życiorys, list motywacyjny, referencje, etc.) jest równoważne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych.

Strony internetowe INVENTMEDIA mogą wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W razie wykazania przez użytkownika, którego dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych, bez zbędnej zwłoki, uzupełni, uaktualni, sprostuje dane, lub też je usunie ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy. W tym celu użytkownik powinien drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać żądanie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych.

INVENTMEDIA zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności i bezpieczeństwa poprzez opublikowanie nowej polityki na tej stronie.