Proces rekrutacji

Jesteśmy świadomi tego, że rozmowa rekrutacyjna to często sytuacja stresująca, ale chcemy by pierwszy kontakt z naszą firmą pozostawił pozytywne wrażenia. Nie oceniamy ludzi, ale ich osiągnięcia, wiedzę, predyspozycje, doświadczenie zawodowe, plany na przyszłość, a także oczekiwania wobec naszej firmy.

Proces rekrutacji w firmie INVENTMEDIA złożony jest z czterech etapów:

Pierwszy etap:
- analiza nadesłanego CV oraz listu motywacyjnego w oparciu o zgodność prezentowanych umiejętności, predyspozycji ze stworzonym profilem kompetencji konkretnego stanowiska;

Drugi etap:
- test, prezentacja umiejętności;

Trzeci etap:
- rozmowa kwalifikacyjna z przyszłym przełożonym;

Czwarty etap:
- decyzja o zatrudnieniu / informacja dla kandydata.

 

 

Kandydat, który pomyślnie przebrnie kolejne etapy rekrutacji otrzyma możliwość podjęcia pracy w zespole firmy INVENTMEDIA.